Beställa litteratur

Beställa litteratur

 

Nedanstående litteratur kan beställas från EA Sverige Servicegrupp:

Nr

Titel

Pris

Antal

Summa

1

EA:s tolvstegsprogram (gula foldern)

5 kr

 

 

2

EA helt enkelt

10 kr

 

 

6

Gruppinventering

5 kr

 

 

7

Förslag till mötesordning

5 kr

 

 

8

Service

5 kr

 

 

11

En nyckel till framgångsrika grupper

15 kr

 

 

15

Min emotionella sjukdom och återhämtning

5 kr

 

 

22

Exempel på pressmeddelande

5 kr

 

 

23

Till min familj, mina släktingar och vänner

5 kr

 

 

25

Sponsorskap (reviderad)

5 kr

 

 

Vägledning för nykomlingar

5 kr

 

 

Välkommen till ett nytt sätt att leva

5 kr

 

 

31

Hjälp till ett bättre liv

5 kr

 

 

36

Förslag för kämpande grupper

5 kr

 

 

37

Varför är detta ett stegmöte?

5 kr

 

 

40

Kontroll

5 kr

 

 

42

Ensamhet

5 kr

 

 

45

Självuppskattning

5 kr

 

 

46

Förbittring

5 kr

 

 

47

Rädsla

5 kr

 

 

48

Vrede

5 kr

 

 

49

Obeslutsamhet

5 kr

 

 

50

Perfektionism

5 kr

 

 

51

Förlåtelse

5 kr

 

 

52

Självmord

5 kr

 

 

53

Kärlek

5 kr

 

 

54

Depression

5 kr

 

 

55

Sorg

5 kr

 

 

56

Skam

5 kr

 

 

57

Ångest

5 kr

 

 

58

Tålamod

5 kr

 

 

59

Sinnesro

5 kr

 

 

61

Hur det fungerar (De Tolv Stegen)

40 kr

 

 

62

Att bibehålla gruppens sinnesro

6 kr

 

 

Introduktion av EA för sjukvårdspersonal

5 kr

 

 

66

Att Stödja Din Stödorganisation

5 kr

 

 

S1

EA:s historia

15 kr

 

 

S2

Möteslista Sverige

1 kr

 

 

S40

Traditionerna

30 kr

 

 

 

IDAG-boken

165 kr

 

 

 

 

 

Frakt:

 

 

 

 

Summa:

 

 

 

Frivillig gåva

(endast medlem)

 

 

 

 

Att bet.:

 

 

Datum: Faktura nr.:

Bet.

senast

 

 

Beställare:

 

 

 

Vi skickar med en faktura vid leverans och vill att du betalar inom 30 dagar!!

Vårt Plusgironummer är: 64 29 04 - 7.

Vid beställning anges: namn och adress, vilka foldrar (nummer där sådant finns) och hur många du vill ha.

Frakt tillkommer på priset för din beställning, beroende på mängd.

 

Du som betraktar dig som medlem i EA får gärna lägga till en gåva till Servicegruppen när du betalar.

 

Skicka beställning till:

 

Benkt Olsson

Lundavägen 2

247 34 SÖDRA SANDBY

 

benkt.friskvard@gmail.com

 

Telefon: 0735 - 93 05 43

 

Ovanstående material är upphovsrättsskyddat och det är inte tillåtet att kopiera foldrar själv! EASS har av EA:s Internationella Service Center fått rättigheterna att mångfaldiga vårt svenska EA-material.

 

Undantag från detta är foldrarna nr 27, 28, 63 och 66 vilka får kopieras av enskilda EA-grupper. Det går att beställa vita original av dessa foldrar för egen kopiering. Dessa foldrar är avsedda att delas ut gratis till nykomlingar eller på annat sätt som grupperna själva bestämmer.

 

Vi säljer inte längre EA-litteratur på engelska. För den som är intresserad av att ta del av denna går det enkelt att beställa på EA:s internationella hemsida i deras Online Store.

www.emotionsanonymous.org

 

 

16 september 2015

EA Sverige Servicegrupp

 

Emotions Anonymous

 

EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheten, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina käns­lo­mässiga problem och hjälpa andra att uppnå välbefinnande.

 

Kontakta oss på: info@emotionsanonymous.se