Beställa litteratur

Beställa litteratur


Nedanstående litteratur kan beställas från EA Sverige Servicegrupp:

Nr

Titel

Pris

Antal

Summa

1

EA:s tolvstegsprogram (gula foldern)

5 kr2

EA helt enkelt

10 kr6

Gruppinventering

5 kr7

Förslag till mötesordning

5 kr8

Service

5 kr11

En nyckel till framgångsrika grupper

15 kr15

Min emotionella sjukdom och återhämtning

5 kr22

Exempel på pressmeddelande

5 kr23

Till min familj, mina släktingar och vänner

5 kr25

Sponsorskap (reviderad)

5 kr5 kr5 kr31

Hjälp till ett bättre liv

5 kr36

Förslag för kämpande grupper

5 kr37

Varför är detta ett stegmöte?

5 kr40

Kontroll

5 kr42

Ensamhet

5 kr45

Självuppskattning

5 kr46

Förbittring

5 kr47

Rädsla

5 kr48

Vrede

5 kr49

Obeslutsamhet

5 kr50

Perfektionism

5 kr51

Förlåtelse

5 kr52

Självmord

5 kr53

Kärlek

5 kr54

Depression

5 kr55

Sorg

5 kr56

Skam

5 kr57

Ångest

5 kr58

Tålamod

5 kr59

Sinnesro

5 kr40-59 ”Känslofoldrarna” (Paketpris vid köp av alla 17)

65 kr

61

Hur det fungerar (De Tolv Stegen)

40 kr62

Att bibehålla gruppens sinnesro

6 kr5 kr66

Att Stödja Din Stödorganisation

5 krS1

EA:s historia

15 krS2

Möteslista Sverige

1 krS40

Traditionerna

30 krS42

Steg för Steg (arbetsbok)

30 kr
IDAG-boken (Meditationsbok: en text för varje dag på året)

165 kr


Frakt:

Summa:
Frivillig gåva

(endast medlem)

Att bet.:Datum:                   Faktura nr.:

Bet.

senastBeställare:
Vi skickar med en faktura vid leverans och vill att du betalar inom 30 dagar!!

Vårt Plusgironummer är: 64 29 04 - 7.

Vid beställning anges: namn och adress, vilka foldrar (nummer där sådant finns) och hur många du vill ha.

Frakt tillkommer på priset för din beställning, beroende på mängd.


Du som betraktar dig som medlem i EA får gärna lägga till en gåva till Servicegruppen när du betalar.


Skicka beställning till:


Benkt Olsson

Lundavägen 2

247 34 SÖDRA SANDBY


benkt.friskvard@gmail.com


Telefon: 0735 - 93 05 43


Ovanstående material är upphovsrättsskyddat och det är inte tillåtet att kopiera foldrar själv! EASS har av EA:s Internationella Service Center fått rättigheterna att mångfaldiga vårt svenska EA-material.


Undantag från detta är foldrarna nr 27, 28, 63 och 66 vilka får kopieras av enskilda EA-grupper. Det går att beställa vita original av dessa foldrar för egen kopiering. Dessa foldrar är avsedda att delas ut gratis till nykomlingar eller på annat sätt som grupperna själva bestämmer.


Vi säljer inte längre EA-litteratur på engelska. För den som är intresserad av att ta del av denna går det enkelt att beställa på EA:s internationella hemsida i deras Online Store.

www.emotionsanonymous.org16 september 2015

EA Sverige Servicegrupp


Emotions Anonymous


EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheten, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina käns­lo­mässiga problem och hjälpa andra att uppnå välbefinnande.


Kontakta oss på: info@emotionsanonymous.se