Vanliga frågor

Vanliga frågor


 • Vad krävs för att få vara med?

En önskan att må bra känslomässigt – inga remisser eller ordinationer


 • Vad gör EA?

Emotions Anonymous är en supportgrupp som baserar sig på Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram. Supportgrupper är möten varje vecka, ledda av frivilliga, vilka följer en viss mötesordning och använder material som är godkänt av EA:s ”Board of Trustees”. EA är inte en religiös- eller hälso-organisation. Det internationella servicekontoret, med kontor i St. Paul i Minnesota i USA, hanterar information om grupperna, underhåller EA:s internationella webbsajt, publicerar och säljer litteratur och arbetar för att tillhandahålla information och förståelse för EA:s program för tillfrisknande.

”EA Sverige Servicegrupp” (EASS) fyller denna roll i Sverige.


 • Måste jag tro på Gud?

Nej. Vi tror på en högre kraft, men varje människa väljer själv vad denna högre kraft är för honom eller henne. EA:s program fungerar både för dem med olika slags traditionell religiös tro och för dem utan religiös tro.


 • Vad kostar det att vara med i EA?

EA kräver ingen medlemsavgift. Vår aktivitet (lokalhyra, kaffe och litteratur) bekostas av deltagarnas frivilliga bidrag. Eventuellt överskott skickas till EASS som tar fram svensk litteratur och säljer till grupperna samt håller en hemsida.  EASS stöder även det internationella servicekontoret ekonomiskt efter förmåga.


 • Kommer min anonymitet verkligen att bevaras?

Ja. Vi använder endast förnamn. Vi pratar inte om yrke eller andra familjemedlemmar. Det finns inget medlemsregister. Det som sägs på mötena och vilka som varit där, behåller vi för oss själva för det är först då vi vågar öppna oss.


 • I vilken organisation ingår EA?

Ingen. EA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller medicinsk institution, ej heller till annan rörelse av något slag.


 • Måste jag säga något på mötet?

Nej. Det går bra att lyssna.


 • Måste jag fortsätta gå?

Nej. Du avgör själv hur många möten du vill gå på och om du vill fortsätta besöka möten. Men eftersom deltagandet skiftar från möte till möte, rekommenderas att besöka flera möten innan du bestämmer dig för om EA kan vara någonting för dig.


 • Måste jag acceptera allt ni säger?

EA menar att ”ta med dig det som passar dig – lämna resten” – du accepterar det som fungerar för dig.


 • Är EA en sekt?

Nej! EA är inte en vinstdrivande organisation, det finns inget medlemsregister och EA lägger sig inte i vad medlemmarna gör utanför mötena. Det finns inga kostnader eller avgifter för att delta. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att bli frisk känslomässigt.


 • Vem leder mötena?

Tradition två säger att ”För vår grupp finns endast en auktoritet: en kärleksfull Gud, såsom Han kommer till uttryck i gruppgemenskapen. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte”. Alla gruppmedlemmar är lika och turas om att tjäna genom att hålla i möten. Det finns inga ”ledare” i EA.


 • Hur hanterar EA information om mig?

Anonymiteten är själva basen för alla självhjälpsprogram och EA är inte annorlunda. Vi säljer inte, eller på annat sätt sprider information om våra medlemmar. Denna policy har inga undantag. 

Emotions Anonymous


EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheten, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina käns­lo­mässiga problem och hjälpa andra att uppnå välbefinnande.


Kontakta oss på: info@emotionsanonymous.se