Vilka vi är

VILKA ÄR VI?

EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheten, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina käns­lo­mässiga problem och hjälpa andra att uppnå välbefinnande.


Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att må väl. EA kräver inga inträdes- el­ler medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.


EA har ingen anknytning till någon religiös eller politisk organisation eller institu­tion. Ej heller till någon annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga de­bat­ter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något an­nat.


Vårt främsta syfte är att uppnå harmoni med våra känslor och hjälpa andra som li­der att uppnå välbefinnande.

Behöver du EA?


  • Är du ofta sömnlös?
  • Är du rädd för människor?
  • Har du skuldkänslor för det förfutna eller nuet?
  • Är du deprimerad?
  • Har du någonsin haft självmordstankar?
  • Tycker du ofta synd om dig själv?
  • Verkar livet meningslöst för dig?
  • Lider du av ångest eller panik?
  • Förlorar du lätt kontrollen över ditt humör?
  • Tycker du att du är ett enda stort misslyckande/hopplöst fall?


Om du svarade ja på flera av dessa frågor kan Emotions Anonymous vara något för dig. Oavsett din bakgrund då du ger dig in i detta program kan du växa och mogna till höjder du aldrig trodde var möjliga att nå. Vi inom Emotions Anonymous som i det förfutna svarade ja på de festa av dessa frågor har inget tvivel om att 12-stegsprogrammet fungerar. Det enda vi begär är att du tror oss på vårt ord.Hör EA-medlemmar berätta

(Av anonymitetsskäl används inte medlemmarnas riktiga namn)

Lars berättar om vad EA har betytt för honom

Emotions Anonymous


EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheten, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina käns­lo­mässiga problem och hjälpa andra att uppnå välbefinnande.


Kontakta oss på: info@emotionsanonymous.se