Beställa litteratur

Beställa litteratur


Nedanstående material kan beställas från EA Sverige Servicegrupp. Vi översätter från engelska, trycker och säljer litteratur med tillstånd av Emotions Anonymous International (St. Paul, Minnesota, USA), som innehar upphovsrätten till all EA-litteratur.
Kommunikation


Några citat ur denna innehållsrika folder: "Vår framgång i programmet är beroende av tydlig, ärlig och öppen mellanmänkslig kommunikation." "Det är därför Steg Två, Tre, Fyra, Tio och Elva är så viktiga när vi lär oss att förbättra vår kommunikation."  "Att förtränga våra känslor och tankar kan leda till alla möjliga känslomässiga svårigheter." En tankeväckande folder väl värd att läsa på möte och hemma.

Folder 105. Två A4-sidor.


"Kommunikation" kostar 5 kr.
Självömkan


"Problemet med självömkan är att vi fokuserar på det som är fel och utesluter livets goda sidor från vårt medvetande. Det försämrar vår problemlösningsförmåga. Att tycka synd om oss själva kan också trigga ångest och depression."  I denna folder finns exempel på hur vi kan använda EA-programmets verktyg för att bearbeta vår självömkan. Folder 84. Två A4-sidor.


"Självömkan" kostar 5 kr.
Vänlighet


"Vänlighet är smittsamt och något som det finns ett desperat behov av i vår värld idag." I den här foldern ligger fokus på vänlighet och på hur vänlighet utgör en av nyckelkomponenterna i EA-programmet. Folder 97. Två A4-sidor.


"Vänlighet" kostar 5 kr.
Skuld


"Om jag håller fast vid min skuld är jag oförmögen att acceptera tillfrisknande och läkning". Ett kort citat ur denna folder som handlar om hur vi påverkas av och hur vi kan hantera känslor av skuld. Ett givet tema att ta upp på ett EA-möte. Folder 94. Två A4-sidor.


"Skuld" kostar 5 kr.
Tacksamhet


Den här texten fokuserar på alla de positiva effekter en attityd av tacksamhet kan ha på våra liv. Originaltexten är skriven av EA-medlemmar i Tyskland. Bra läsning på temamöte eller hemma i soffan. Folder 95. Två A4-sidor.


"Tacksamhet" kostar 5 kr.
Hopp


I denna folder lanseras tanken att vi, med hjälp av EA:s tolvstegsprogram, kan välja att leva ett hoppfullt liv. Hopp som en valmöjlighet. Bra inspiration i dessa besvärliga tider! Folder 85. Två A4-sidor.


"Hopp" kostar 5 kr.Uppskjutande


Händer det att du skjuter upp viktiga uppgifter tills det nästan är för sent? Kan detta bidra till att ditt liv blir ohanterligt? Då kan den här foldern vara intressant för dig. Det är en bra text, lämplig för temamöten eller enskild läsning. Folder 81. Två A4-sidor.


"Uppskjutande" kostar 5 kr.
Idag


Vår meditationsbok "Idag" är skriven av EA-medlemmar i USA för var och en som vill ägna några minuter varje dag åt eftertanke, bön och meditation. Översättningen till svenska är gjord av en medlem i EA Sverige Servicegrupp. Boken är tänkt som en hjälp för oss att leva vårt program en dag i taget. Det är vår förhoppning att dessa dagliga läsningar och reflektioner ska hjälpa oss att finna sinnesro, mod och visdom . Så viktiga i våra dagliga liv och världen vi lever i - idag. 382 A6-sidor.


"Idag"  kostar 165 kr. 24 "känslofoldrar"


Här finner du kärnfulla texter om olika känslor och tillstånd som berör de flesta av oss. Lämpliga att studera på egen hand eller läsa som tema på ett möte. Foldrarna tar upp följande ämnen: Kontroll, Ensamhet, Självuppskattning, Förbittring, Rädsla, Vrede, Obeslutsamhet, Perfektionism, Förlåtelse, Självmord, Kärlek, Depression, Sorg, Skam, Ångest, Tålamod, Sinnesro, Uppskjutande, Självömkan, Hopp, Skuld, Tacksamhet, Vänlighet och Kommunikation. Paketpriset gäller foldrarna nummer 40-59 samt 81-105. Två A4-sidor per folder.


Alla 24 foldrar kostar 100 kr eller 5 kr/st.Steg för Steg


Steg för Steg är ett häfte som sammanställts för att hjälpa Dig att förstå och arbeta på djupet med de 12 stegen i Emotions Anonymous.

Vi kan ha läst och diskuterat de 12 Stegen många gånger och ändå har vi inte nått en klar förståelse för deras betydelse i våra liv. Att skriva ner svaren på frågorna i detta häfte och dela dem med en sponsor eller femtestegsperson kan hjälpa oss att förbättra vår självinsikt. 35 A5-sidor.


"Steg för Steg" kostar 35 kr.Hur det fungerar


Detta häfte innehåller utförliga beskrivningar av vart och ett av de 12 stegen i EA:s program för tillfrisknande och förslag på hur man kan arbeta med dem. Dessa texter läses vanligen som inledning till EA-möten som fokuserar på ett av stegen. Det kan också vara givande att ha ett eget exemplar för att i lugn och ro reflektera över innehållet i texterna. 55 A5-sidor.


"Hur det fungerar" kostar 40 kr.Traditionerna


EA:s tolv traditioner beskrivs ingående i detta häfte. Traditionerna innehåller vägledning för hur man får en EA-grupp att fungera på ett bra sätt och visar på hur varje medlem i gruppen har ett ansvar att bidra till gruppens framgång. Traditionerna är inga tvingande regler utan enbart råd som bygger på mångårig erfarenhet. Varje traditionstext avslutas med några frågor som var och en kan ställa sig. En mycket viktig text för alla som vill hjälpa till att få sin EA-grupp att fungera väl. 39 A5-sidor.


"Traditionerna" kostar 30 kr.EA:s historia


År 2021 var det 50 år sedan EA bildades. I det här häftet kan du lära dig mer om hur det gick till och om en del viktiga händelser genom åren. Texten är utdrag ur två olika böcker som EA International har givit ut men som inte finns översatta i sin helhet till svenska. "Emotions Anonymous" och "It Works If You Work It". Ett intressant häfte att läsa för den som vill veta mer om EA:s historia. 14 A5-sidor.


"EA:s historia" kostar 15 kr.


Om du använder en mobiltelefon för att besöka vår websajt kan du behöva peka på litteraturlistan och svepa åt vänster för att läsa hela innehållet.

Komplett litteraturlista

Nr

Titel

Pris

1

EA:s tolvstegsprogram (gula foldern)

5 kr

2

EA helt enkelt

10 kr

6

Gruppinventering

5 kr

7

5 kr

8

Service

5 kr

11

En nyckel till framgångsrika grupper

15 kr

15

Min emotionella sjukdom och återhämtning

5 kr

22

Exempel på pressmeddelande

5 kr

23

Till min familj, mina släktingar och vänner

5 kr

25

Sponsorskap

5 kr

5 kr

5 kr

31

Hjälp till ett bättre liv

5 kr

36

Förslag för kämpande grupper

5 kr

37

Varför är detta ett stegmöte?

5 kr

40

Kontroll

5 kr

42

Ensamhet

5 kr

45

Självuppskattning

5 kr

46

Förbittring

5 kr

47

Rädsla

5 kr

48

Vrede

5 kr

49

Obeslutsamhet

5 kr

50

Perfektionism

5 kr

51

Förlåtelse

5 kr

52

Självmord

5 kr

53

Kärlek

5 kr

54

Depression

5 kr

55

Sorg

5 kr

56

Skam

5 kr

57

Ångest

5 kr

58

Tålamod

5 kr

59

Sinnesro

5 kr

61

Hur det fungerar (De Tolv Stegen)

40 kr

62

Att bibehålla gruppens sinnesro

6 kr

5 kr

66

5 kr

81

Uppskjutande

5 kr

84

Självömkan

5 kr

85

Hopp

5 kr

94

Skuld

5 kr

95

Tacksamhet

5 kr

97

Vänlighet

5 kr

105

Kommunikation

5 kr


"Känslofoldrarna", pris vid köp av alla 24

(40-59 och 81-105)

100 kr

S1

EA:s historia

15 kr

S2

Möteslista Sverige

1 kr

S40

Traditionerna

30 kr

S42

Steg för Steg (arbetsbok)

35 kr


IDAG

Meditationsbok: en text för varje dag på året

165 krSkicka din beställning till vår litteraturförvaltare: Benkt Olsson, mejladress: benkt.friskvard@gmail.com, Telefon: 0735 - 93 05 43. OBS! Använd inte infoadressen längst ner på sidorna för litteraturbeställningar!


Vid beställning anges: namn och adress, vilka foldrar (nummer där sådant finns) och hur många du vill ha. Frakt tillkommer på priset för din beställning, beroende på mängd.


När vi har fått din beställning får du ett fakturanummer och en summa att betala inklusive frakt.


När du har betalat in summan till vårt plusgirokonto: 642904-7 eller med Swish till Benkt på 0735-930543 skickar vi din beställning utan dröjsmål. Glöm inte att ange fakturanummer när du betalar.


Vårt organistationsnummer är: 802440-1211


Ovanstående material är upphovsrättsskyddat och det är inte tillåtet att kopiera foldrar själv! EASS har av EA:s Internationella Service Center fått rättigheterna att mångfaldiga vårt svenska EA-material. Undantag från detta är foldrarna nr 27, 28, 63 och 66 vilka får kopieras av enskilda EA-grupper. Det går att beställa vita original av dessa foldrar för egen kopiering. Foldrarna 27, 28, 63 och 66 går även att ladda ner genom att klicka på titeln i litteraturlistan ovan. Dessa foldrar är avsedda att delas ut gratis till nykomlingar eller på annat sätt som grupperna själva bestämmer.


All EA-litteratur finns inte översatt till svenska. För den som är intresserad av att ta del av EA-litteratur på engelska går det enkelt att beställa sådan på EA:s internationella hemsida, i deras Online Store. www.emotionsanonymous.org


7 juli 2024

EA Sverige Servicegrupp