Beställa litteratur

Beställa litteratur


Nedanstående litteratur kan beställas från EA Sverige Servicegrupp:
Vår meditationsbok IDAG 


Denna bok är tänkt som en hjälp för oss att leva vårt program en dag i taget. Den är skriven av medlemmar i EA  för var och en som vill ägna några minuter varje dag åt eftertanke, bön och meditation. Det är vår förhoppning att dessa dagliga läsningar/reflektioner ska hjälpa oss att finna sinnesro, mod, visdom och frid i själen. Så viktiga i våra dagliga liv och världen vi lever i - idag. 382 A6-sidor.


IDAG-boken kostar endast 165 kr.  (200 kr inklusive frakt)
17 känslofoldrar


Här finner du kärnfulla texter om olika känslor och tillstånd som berör de flesta av oss. Lämpliga att studera på egen hand eller läsa som tema på ett möte. Foldrarna tar upp ämnen som t.ex. : Kontroll, Ensamhet, Självuppskattning, Förbittring, Rädsla och Vrede. Övriga titlar finns i litteraturlistan nedan. Paketpriset gäller foldrarna nummer 40-59. Två A4-sidor per folder.


Alla 17 foldrar kostar 65 kr eller 5 kr/st.
Steg för Steg


Steg för Steg är ett häfte som sammanställts för att hjälpa Dig att förstå och arbeta på djupet med de 12 stegen i Emotions Anonymous.

Vi kan ha läst och diskuterat de 12 Stegen många gånger och ändå har vi inte nått en klar förståelse för deras betydelse i våra liv. Att skriva ner svaren på frågorna i detta häfte och dela dem med en sponsor eller femtestegsperson kan hjälpa oss att förbättra vår självinsikt. 35 A5-sidor.


Steg för Steg kostar endast 30 kr.
Hur det fungerar


Detta häfte innehåller utförliga beskrivningar av vart och ett av de 12 stegen i EA:s program för tillfrisknande och förslag på hur man kan arbeta med dem. Dessa texter läses vanligen som inledning till EA-möten som fokuserar på ett av stegen. Det kan också vara givande att ha ett eget exemplar för att i lugn och ro reflektera över innehållet i texterna. 55 A5-sidor.


Hur det fungerar kostar endast 40 kr.
Traditionerna


EA:s tolv traditioner beskrivs ingående i detta häfte. Traditionerna innehåller vägledning för hur man får en EA-grupp att fungera på ett bra sätt och visar på hur varje medlem i gruppen har ett ansvar att bidra till gruppens framgång. Traditionerna är inga tvingande regler utan enbart råd som bygger på mångårig erfarenhet. Varje traditionstext avslutas med några frågor som var och en kan ställa sig. En mycket viktig text för alla som vill hjälpa till att få sin EA-grupp att bli välfungerande. 39 A5-sidor.


Traditionerna kostar endast 30 kr.

Komplett litteraturlista

Nr

Titel

Pris

Antal

Summa

1

EA:s tolvstegsprogram (gula foldern)

5 kr2

EA helt enkelt

10 kr6

Gruppinventering

5 kr7

Förslag till mötesordning

5 kr8

Service

5 kr11

En nyckel till framgångsrika grupper

15 kr15

Min emotionella sjukdom och återhämtning

5 kr22

Exempel på pressmeddelande

5 kr23

Till min familj, mina släktingar och vänner

5 kr25

Sponsorskap

5 kr5 kr5 kr31

Hjälp till ett bättre liv

5 kr36

Förslag för kämpande grupper

5 kr37

Varför är detta ett stegmöte?

5 kr40

Kontroll

5 kr42

Ensamhet

5 kr45

Självuppskattning

5 kr46

Förbittring

5 kr47

Rädsla

5 kr48

Vrede

5 kr49

Obeslutsamhet

5 kr50

Perfektionism

5 kr51

Förlåtelse

5 kr52

Självmord

5 kr53

Kärlek

5 kr54

Depression

5 kr55

Sorg

5 kr56

Skam

5 kr57

Ångest

5 kr58

Tålamod

5 kr59

Sinnesro

5 kr40-59 

”Känslofoldrarna”

Paketpris vid köp av alla 17

65 kr

61

Hur det fungerar (De Tolv Stegen)

40 kr62

Att bibehålla gruppens sinnesro

6 kr5 kr66

Att Stödja Din Stödorganisation

5 krS1

EA:s historia

15 krS2

Möteslista Sverige

1 krS40

Traditionerna

30 krS42

Steg för Steg (arbetsbok)

30 kr
IDAG

Meditationsbok: en text för varje dag på året

165 kr


Frakt:

Summa:
Frivillig gåva

(endast medlem)

Att bet.:Om du vill skriva ut en litteraturlista för att fylla i din beställning på papper kan du klicka här

Vi skickar med en faktura vid leverans och vill att du betalar inom 30 dagar!!


Vårt Plusgironummer är: 64 29 04 - 7.


Vid beställning anges: namn och adress, vilka foldrar (nummer där sådant finns) och hur många du vill ha.

Frakt tillkommer på priset för din beställning, beroende på mängd.

Du som betraktar dig som medlem i EA får gärna lägga till en gåva till Servicegruppen när du betalar.


Skicka beställning till:

Benkt Olsson

Lundavägen 2

247 34 SÖDRA SANDBY


benkt.friskvard@gmail.com, Telefon: 0735 - 93 05 43


Ovanstående material är upphovsrättsskyddat och det är inte tillåtet att kopiera foldrar själv! EASS har av EA:s Internationella Service Center fått rättigheterna att mångfaldiga vårt svenska EA-material. Undantag från detta är foldrarna nr 27, 28, 63 och 66 vilka får kopieras av enskilda EA-grupper. Det går att beställa vita original av dessa foldrar för egen kopiering. Dessa foldrar är avsedda att delas ut gratis till nykomlingar eller på annat sätt som grupperna själva bestämmer.


All EA-litteratur finns inte översatt till svenska. För den som är intresserad av att ta del av EA-litteratur på engelska går det enkelt att beställa sådan på EA:s internationella hemsida, i deras Online Store. www.emotionsanonymous.org


15 november 2020

EA Sverige Servicegrupp