Möten

Möteslista – Sverige
Ort

Dag

Tid

Kontakt-person / mejl

Telefon

Var?

EA Sverige Servicegrupp

Lördag

29 januari 2022

16:30

Benkt

0735 - 93 05 43

I EA Malmös lokal Sjömansgården, Törnskärsgången 9. Ordinarie EA-möte börjar 15:00.

Fagersta (telefonmöte)

Vilande

Vilande

Mia

0737-36 78 27

Fagerstagruppens telefonmöte är vilande så det går inte att ringa in. Om det öppnar igen meddelas det här.

Göteborg

Tisdagar

19:15-20:30

0725 - 42 27 27

Frivilligcentralen Pärlans lokaler, Danska vägen 103.

Hammarstrand

Onsdagar

udda veckor

18:30-20:00

Mattias

0702 - 57 95 78

Malmö

Lördagar

15:00-16:30

Leif

0706 - 45 16 15

Smedjebacken

Söndagar

15:00-16:30

Ann

0736 - 95 18 47

Stockholm 

(telefonmöte)

Stängt

Stängt

Agneta

0737 - 18 09 00

EA Stockholm kommer att återuppta möten när det är möjligt att ses på plats. När så sker meddelas det här.

Umeå

Söndagar

18:00-19:30

Dugald

0730 - 57 20 19

Skolgatan 46 lilla huset inne på gården


Emotions Anonymous Sverige Servicegrupp (EASS) har möten ungefär varannan månad. Om pandemin tillåter hålls nästa möte med servicegruppen i EA Malmös lokal den 29 januari 2022, se ovan.

Alla EA-medlemmar är välkomna att delta. 


Möte i Emotions Anonymous:


Ett EA-möte går vanligen till på följande sätt:

 • Mötet varar 1 eller 1½ timme
 • Någon i gruppen tar på sig att öppna mötet. Det kan vara vem som helst som har gått på möten en tid
 • De 12 föreslagna stegen läses (normalt hjälps man åt med detta)
 • Gruppen bestämmer om det är ett stegmöte eller temamöte. Är det ett stegmöte läses stegtexten ur "Hur det fungerar" (även här hjälps man åt)
 • Ordet går runt och de som vill, delar med sig av hur de arbetar med och förstår, eller inte förstår, steget eller temat. Den som inte vill säga något säger bara ”Hej, jag heter XX. Jag lyssnar idag tack”.
 • Vi kommenterar inte varandras berättelser utan pratar endast om vår egen förståelse och vårt arbete med steget/temat
 • Vi pratar inte heller om politik, religion, olika psykologiska eller psykiatriska behandlingar
 • Om tid återstår efter att alla fått möjlighet att dela med sig, kan man låta ordet gå ett varv till om någon vill dela med sig av något annat
 • Mötet avslutas, stående, med sinnesrobönen
 • ”Hatten” ställs fram och frivilliga bidrag lägges i den för att täcka kostnader för hyra, kaffe, litteratur och liknande
 • De som vill fortsätta prata efter mötet får naturligtvis göra det men det är helt OK att gå direkt
 • Som nykomling förväntas du inte göra någonting annat än att lyssna
 • Se folder 27, ”Vägledning för nykomlingar” för mera information


Glöm inte anonymiteten: det som sägs på mötet, och vilka som var där, stannar på mötet!


Nyfiken på att starta möte i Emotions Anonymous?


Vi rekommenderar dig som är nyfiken eller intresserad av att starta en ny EA-grupp att ta kontakt med oss i EASS och fråga efter ett ”Startpaket” och prata om hur man gör. Mejladressen finns längst ner på sidan.


Här är dock några korta råd:

 • Om du inte är bekant med tolvstegsprogrammet, gå på öppna möten i andra program (Anonyma Alkoholister, Al-Anon och liknande) i närheten under ett antal veckor för att lära dig mer.
 • Skaffa EA-litteratur för att få mer kunskap om programmet. Sök under rubriken "BESTÄLLA LITTERATUR" här på sajten.
 • Man bör vara minst tre personer som hjälps åt med det praktiska runt mötet så att det inte stannar vid några få möten som sedan rinner ut i sanden.
 • Traditionerna kan tyckas konstiga i början, men deras syfte är att få grupperna att fungera. Läs dem och diskutera gärna med någon av de andra gruppernas kontaktpersoner (ovan) hur de fungerar.
 • Om det inte är långt till närmsta EA-möte, kan kanske någon från den gruppen komma med några gånger i början och hjälpa gruppen ”upp i luften”. Annars kan någon från ett annat program kanske hjälpa er att komma igång som ett led i sitt eget tolftestegsarbete.
 • Skaffa en lokal. Institutioner som ofta har allmänna möteslokaler är församlingshem, bibliotek och sjukhus. En del grupper möts i privata bostäder, men eftersom det bryter anonymiteten för värden och invaderar värdens familj bör detta om möjligt undvikas. Tänk också på om det går att ordna med kaffe/te i lokalen och om man kan förvara saker där (kaffe, te, litteratur).